Site Tasarım: Savaş Çekiç Uygulama: İkipixel

Bu sitede bulunan resimler ve dökümanlar M. Sinan Genim'e aittir ve izinsiz kullanılamazlar. Ancak gerekli izin alındıktan sonra ve kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir.

Projeler / Yapılar

Kandilli Sevgi ve Erdoğan Gönül Evi Restorasyonu
Mimari Dr. M. Sinan Genim
Yardımcılar Nesrin Küçükbayrak / Nesrin Taşkın / Gülay Mevlevi / Belma Barış Kurtel
İşveren Sevgi ve Erdoğan Gönül
Dekorasyon Rüya Mocan
Statik Attila Çaydamlı
Mekanik Sami Bölükbaşıoğlu
Elektrik Hüseyin Öztürk
İşlev Konut
Proje Yılı

1992

Yapım Yılı 1992-1996
Arsa Alanı 3.023 m²
İnşaat Alanı 497 m²

Kandilli Sevgi ve Erdoğan Gönül Evi Restorasyonu
Kandilli Sevgi ve Erdoğan Gönül Evi Restorasyonu

Bu yapı 1970'li yıllarda çıkan bir yangın sonucu yok olmuştur. Daha sonra Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma İstanbul Bölge Kurulu'nun kararıyla onaylanan projeye uygun olarak yeniden yapılmakta olan yapı, betonarme iskeletinin tamamlanmasını takiben uzun süre kendi haline bırakılmış, bir süre sonra da bu parsel Sevgi ve Erdoğan Gönül tarafından satın alınmıştır.

Gerek uzun süre kendi haline bırakılmış olmasının getirdiği tahribat, gerekse statik sistemde ortaya çıkan projelendirme ve uygulama hataları sebebiyle ekteki İTÜ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi raporuna istinaden mevcut betonarme karkas yıkılmıştır. İstek ve kabullerimizin gerektirdiği mimari projelendirme arzusu bizi yeni bir proje yapmaya yöneltmiştir.

Tasarı esnasında onaylı proje ebatlarına sadık kalınmış, ancak ön cephede yer alan diagonal iki çıkıntı, mevcut alanları sabit kalmak şartıyla iç mekân açısından daha kullanışlı bir çözüme kavuşturulmuştur. Bunun yanı sıra plan kullanımı gereği yapı kütlesi tersine çevrilmiş, yapı yakınına bir yüzme havuzu yerleştirilmiştir.

Parsel cephesinde yer alan ve oldukça dik olan merdivenler ise ön cephede yer alan imar istikameti sebebiyle yeniden düzenlenmiş ve daha az eğimli ve çıkış hattı daha uzun yeni merdivenler planlanmıştır.

Resim Galerisi