Site Tasarım: Savaş Çekiç Uygulama: İkipixel

Bu sitede bulunan resimler ve dökümanlar M. Sinan Genim'e aittir ve izinsiz kullanılamazlar. Ancak gerekli izin alındıktan sonra ve kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir.

Yayımlar / Bildiriler

2014 Senesi Yayımlar / Bildiriler

  1. “İmparatorluk ve Cumhuriyet Döneminde Korunması Gerekli Kültür Varlıkları Mevzuatı”, T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 26, İstanbul 2014, s. 111-124 “İmparatorluk ve Cumhuriyet Döneminde Korunması Gerekli Kültür Varlıkları Mevzuatı”, T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 26, İstanbul 2014, s. 111-124
  2. "Konstantinopolis'ten Konstantiniyye'ye İstanbul'un Fiziki Gelişimi", Osmanlı İstanbulu, II, İstanbul 2014, s. 417-437 "Konstantinopolis'ten Konstantiniyye'ye İstanbul'un Fiziki Gelişimi", Osmanlı İstanbulu, II, İstanbul 2014, s. 417-437
  3. “Nev-i Şahsına Münhasır Bir Sanatçı Şevki Dağ”, Cumhurbaşkanlığı Sanat Koleksiyonu, I, İstanbul 2014, s. 226-229 “Nev-i Şahsına Münhasır Bir Sanatçı Şevki Dağ”, Cumhurbaşkanlığı Sanat Koleksiyonu, I, İstanbul 2014, s. 226-229
  4. “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yapılacak Müdahalelerin Ölçek ve Derinliği Hakkında”, TAÇ Ek, III, İstanbul 2014
  5. “İstanbul’daki Britanya Sefarethanesi’nin Yangında Harap Olmasına Dair Begeler”, TAÇ Ek, II, İstanbul 2014
  6. “Bostancıbaşı Defterleri’nde Ondokuzuncu Yüzyılın Başında Kuzguncuk Sahili”, TAÇ, II, İstanbul 2014, s. 44-55
  7. “Şehir ve Şehir Yaşantısı Üzerine”, Doğu Batı, 68, Ankara 2014, s. 55-78 “Şehir ve Şehir Yaşantısı Üzerine”, Doğu Batı, 68, Ankara 2014, s. 55-78
  8. “Kuzguncuk’ta Bir Ev”, Nurhan Atasoy’a Armağan, İstanbul 2014, s. 139-162 “Kuzguncuk’ta Bir Ev”, Nurhan Atasoy’a Armağan, İstanbul 2014, s. 139-162
  9. “Podesta Sarayı”, Beyoğlu, 23, İstanbul 2014, s. 58-65 “Podesta Sarayı”, Beyoğlu, 23, İstanbul 2014, s. 58-65