Site Design by: Savas Cekic Programming by: Ikipixel

All articles, pictures and designs in this site are M. Sinan Genim's own properties and not permitted to publish or use anywhere. If you get permission from M. Sinan Genim, you can publish or use articles, pictures and designs.

Publications & Papers

Sinan Genim's All Publications & Papers

 1. "A Life On The Bosphorus, Sinan Genim", Skylife, İstanbul February 2007, p. 48-54, [with Ömer Faruk Şerifoğlu] "A Life On The Bosphorus, Sinan Genim", Skylife, İstanbul February 2007, p. 48-54, [with Ömer Faruk Şerifoğlu]
 2. "A Speech On Bitlis", The Seventy International Symposium of Van Lake Region, Bursa 2013, p. 96-98 "A Speech On Bitlis", The Seventy International Symposium of Van Lake Region, Bursa 2013, p. 96-98
 3. "Abdülmecid Efendi Köşkü", Hanedandan Bir Ressam, Abdülmecid Efendi, İstanbul 2004, p. 125-137
 4. "Abdülmecid Efendi Köşkü", Maison Française, I, İstanbul 1995, p. 104-111
 5. "Abdülmecid Efendi Köşkü", Popüler Tarih, İstanbul 2005, p. 42-53, [with Erkan Bora]
 6. "Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü", Maison Française, 22, İstanbul 1997, p. 114-123
 7. "An Essay on Çanakkale Ceramics", Coşkun Özgünel’e 65. Yaş Armağanı, İstanbul 2007, p. 161-170 "An Essay on Çanakkale Ceramics", Coşkun Özgünel’e 65. Yaş Armağanı, İstanbul 2007, p. 161-170
 8. "Anadolu Kulübü", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, I, İstanbul 1994, p. 253-254
 9. "Antalya Kaleiçi’nde Gönül evi…", Vizyon Dekorasyon, 12, İstanbul 1994, p. 36-41
 10. "Antalya Kaleiçi’nde Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü", Tasarım, 154, İstanbul 2005, p. 56-58
 11. "Beyoğlu with Sinan Genim", Beyoğlu, 13, İstanbul 2011, p. 28-37 "Beyoğlu with Sinan Genim", Beyoğlu, 13, İstanbul 2011, p. 28-37
 12. "Beyoğlu’nun Yerleşim Tarihi", Geçmişten Günümüze Beyoğlu, I, İstanbul 2004, p. 15-70
 13. "Bir Toplum için Gelecek Yaratmada Müzelerin Yeri", II. Müzecilik Semineri, Bildiriler [19-23 September 1994, Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı], İstanbul 1994, p. 16-18
 14. "Bizim Yakanın Öyküsü", İstanbul Asyakası, İstanbul 2002, p. 39-69
 15. "Bostancıbaşı Defterlerinde XIX. Yüzyılın Başında Kuzguncuk Sahili", İzzet Gündağ Kayaoğlu Hatıra Kitabı-Makaleler, İstanbul 2006, p. 169-203
 16. "British Seaman's Hospital", Beyoğlu, 19, İstanbul 2013, p. 7-17 "British Seaman's Hospital", Beyoğlu, 19, İstanbul 2013, p. 7-17
 17. "Çağdaş Müzeler İçin Üç Deneme", V. Müzecilik Semineri, Bildiriler [20-22 September 2000, Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı], İstanbul 2000, p. 16-19
 18. "Çengelköy Buluntuları", "Çengelköy Buluntuları",
 19. "Devlet Koruma İşinden Elini Çekmeli…", Adres, IV, İstanbul 1997, p. 30-33, [with Erhan İşözen]
 20. "Dolmabahçe Sarayı’na Ait Görsel Belgeler", Millî Saraylar, 3, İstanbul 2006, p. 21-35
 21. "Eyüp’te Bir Ev Restorasyonu", V. Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler [11-13 May 2002], İstanbul 2002, p. 140-143
 22. "Eyüpsultan-Gümüşsuyu Evleri, Pierre Loti Turistik Tesisleri", Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla X. Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler, [12-14 May 2006], İstanbul 2006, p. 174-180
 23. "Firuzağa Mosque", Beyoğlu, 21, September 2013, p. 65-74 "Firuzağa Mosque", Beyoğlu, 21, September 2013, p. 65-74
 24. "Fransız Geçidi", Maison Française, 34, İstanbul 1998, p. 132-137
 25. "From Bristol Hotel To Pera Museum", Tasarım, 153, İstanbul 2005, p. 68-71 "From Bristol Hotel To Pera Museum", Tasarım, 153, İstanbul 2005, p. 68-71
 26. "Geçmiş, Yaşlılar Gibi Saygı İster…", Kiplas, 4, İstanbul 1986, p. 33-34
 27. "Geçmişten Günümüze Karaköy, ‘Cite’den ‘Center’a Fransız Geçidi", Arkitekt, İstanbul 1994, p. 110-111
 28. "Güzelce Kasım Paşa Mosque", Beyoğlu, 9, İstanbul 2008, p. 30-41 "Güzelce Kasım Paşa Mosque", Beyoğlu, 9, İstanbul 2008, p. 30-41
 29. "Hagia Trias Church", Beyoğlu, 15, İstanbul 211, p. 50-59 "Hagia Trias Church", Beyoğlu, 15, İstanbul 211, p. 50-59
 30. "İkinci Grup Uygulama Örnekleri", Mimarlık, 3-4, İstanbul 1984, p. 31-35
 31. "İstanbul’da Eski Eser Koruma Çalışmalarının Tarihçesi", Ev & Ofis, 97, İstanbul 1984, p. 52-53
 32. "İstanbul’un Üç Kulübü", Liderler, V, İstanbul 1997, p. 132-138
 33. "Kaybolan İki İstanbul Sarayı: Sarây-ı Atîk-ı Hümâyun ve Üsküdar Sarayı", Milli Saraylar Sempozyumu Bildiri Özetleri [15-17 November 1984], İstanbul 1984, p. 35-36
 34. "Konstantiniyye’den İstanbul’a Rumeli", Varan Yolboyunca, 117, İstanbul 2006, p. 34-38, [with Neslihan Savaş]
 35. "Konut Yapımında Türk Mimarisi, Dünya’da Mekân", Konut Kooperatifleri Semineri [14 November 1985], 64, Ankara 1986, p. 47-51
 36. "Koruma Kültürü Üzerine Düşünceler", Korumada 50 Yıl Sempozyumu [17-18 November 2005], İstanbul 2005, p. 33-38
 37. "Koruma Kültürü Üzerine", TAÇ Vakfı’nın 25 Yılı, Anı Kitabı, İstanbul 2001, p. 195-201
 38. "Koruma Kültürü Üzerine", Tasarım, 153, İstanbul 2005, p. 126-131
 39. "Koruma Olgusunda Onama ve Denetleme Mekanizmaları: Koruma Kurulları-Kurul-Yerel Yönetim İlişkileri", Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurultayı [14-16 March 1990], Ankara 1990, p. 49-54
 40. "Koruma’dan Koruma’ya", Ulusal Koruma Planlaması Semineri II [29-30 September, Yıldız Teknik Üniversitesi], İstanbul 1993, p. 68-69
 41. "Kurşunlu Mahzen Mansion And The Undergroung Mosque", Beyoğlu, 8, İstanbul 2008, p. 50-57 "Kurşunlu Mahzen Mansion And The Undergroung Mosque", Beyoğlu, 8, İstanbul 2008, p. 50-57
 42. "Kurumlaşma Yolunda Bir Düş", Ulusal Koruma Planlaması Semineri [22-25 November 1984, Yıldız Teknik Üniversitesi], İstanbul 1994
 43. "Kültür Mirasımızın Envanterinin Tutulması ve Korunması", Milliyetçiler IV. İlmî Büyük Kurultayı, Yeni Bir Yüzyıla Girerken Meselelerimiz, Tebliğler [24-26 April 1987], Aydınlar Ocağı, İstanbul 1987, p. 47-50
 44. "Kültür Sorunu", IV. Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler [5-7 May 2000], İstanbul 2000, p. 448-451
 45. "Kültürel Mirasa Sahip Çıkan Bir Vakıf: TAÇ Vakfı", Paper, İstanbul 2003, p. 12-15, [with Şule Gönülsüz]
 46. "Legıslatıon Of Immovable Cultural Properties Durıng The Empıre And Republıcan Era", İstanbul Commerce University, Journal of Science, 26, İstanbul 2014, p. 111-124. "Legıslatıon Of Immovable Cultural Properties Durıng The Empıre And Republıcan Era", İstanbul Commerce University, Journal of Science, 26, İstanbul 2014, p. 111-124.
 47. "Mekânın ‘Ev’ Olarak Oluşumunda Kadın”, Kadın ve Mekân, İstanbul 2010, p. 110-116
 48. "Mihraplı ve Minberli Namazgâhlara Bir Örnek", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü, Sanat Tarihi Yıllığı, VI, İstanbul 1976, p. 147-155
 49. "Mihrişah Valide Sultan Mosque", Beyoğlu, 14, İstanbul 2011, p. 44-53 "Mihrişah Valide Sultan Mosque", Beyoğlu, 14, İstanbul 2011, p. 44-53
 50. "Mimarlar Odası’nda Seçim Sonrası", İnşaat Dünyası, 298, İstanbul 2008, p. 118-119
 51. "Modus Vivendi / Bir Yaşam Biçimi", New Perspectives Quarterly, III, 2, İstanbul 2001, p. 40-41
 52. "Müze-Esin Evi", IV. Müzecilik Semineri, Bildiriler [16-18 September 1998, Askerî Müze ve Kültür Sitesi], İstanbul 1998, p. 34-36
 53. "Nişantaşı’ndan Nişanpaşa’ya", Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İnsan-Sanat-Çevre Sempozyumu, İstanbul 1984
 54. "Okmeydanı Okçular Lodge", 1453, 13, p. 86-92 "Okmeydanı Okçular Lodge", 1453, 13, p. 86-92
 55. "Osmanlı Mimarisinde Klasik Dönem Sonrası Osmanlı Padişah Türbeleri", VI. Internationaler Kongress Für Türkische Kunst [3-7 September 1979], München 1979
 56. "Otomobile Üretim Tesisi", Art & Decor, 126, İstanbul 2003, p. 134-139
 57. "Podesta Palace", Beyoğlu, 23, İstanbul 2014, p. 58-65 "Podesta Palace", Beyoğlu, 23, İstanbul 2014, p. 58-65
 58. "Quality in Todays Architecture", TMMOB Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects, Building & Life’98 “Quality in Architecture”, Bursa 1998, p. 313-321 "Quality in Todays Architecture", TMMOB Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects, Building & Life’98 “Quality in Architecture”, Bursa 1998, p. 313-321
 59. "Reconstruction Of İstanbul For The Fifth Time", 2 st International Symposium On Eminönü, The Book Of Noticifications, İstanbul 2007, p. 344-349 "Reconstruction Of İstanbul For The Fifth Time", 2 st International Symposium On Eminönü, The Book Of Noticifications, İstanbul 2007, p. 344-349
 60. "Restorasyon İnsan İçindir", Mimarın Dünyası, 6, İstanbul 2006, p. 22-26
 61. "Sacrificial Places Supplied With Prayer Niche [Mihrab] And Rostrum [Minber]", Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest 1978, p. 339-345 "Sacrificial Places Supplied With Prayer Niche [Mihrab] And Rostrum [Minber]", Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest 1978, p. 339-345
 62. "Said Halim Paşa Yalısı Uygulaması", Mimaride Türk Millî Üslûbu Semineri [11-12 June 1984], İstanbul 1984, p. 119-125
 63. "Saint Antoine de Padoue Church", Beyoğlu, 7, İstanbul 2007, p. 54-63 "Saint Antoine de Padoue Church", Beyoğlu, 7, İstanbul 2007, p. 54-63
 64. "Saraylar, Kasırlar, Konaklar ve Evler", Geçmişten Günümüze Beyoğlu, I, İstanbul 2004, p. 125-150
 65. "Sinan’ın Sivil Yapıları", Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, İstanbul 1988, p. 393-402
 66. "Story of The Archers' Lodge", Istanbul Through a Bow's Sight, İstanbıl 2019, p. 348-393. "Story of The Archers' Lodge", Istanbul Through a Bow's Sight, İstanbıl 2019, p. 348-393.
 67. "Sultanhamam’da Germanya Han", Adres, İstanbul 1998, p. 62-67
 68. "Sultanhamam’da Germanya Han", Maison Française, 23, İstanbul 1997, p. 126-135
 69. "Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü", Kuruluşunun 150’nci Yılında Türk Müzeciliği Sempozyumu III, Bildiriler [24-26 September 1996], Ankara 1997, p. 118-121
 70. "Süren Residence In Beylerbeyi", Tasarım, 153, İstanbul 2005, p. 120-125 "Süren Residence In Beylerbeyi", Tasarım, 153, İstanbul 2005, p. 120-125
 71. "Tepebaşı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü", Mimarlık, 335, İstanbul 2007, p. 51-52
 72. "The Okçular [Archery] Lodge", Beyoğlu, 20, İstanbul 2013, p. 8-26 "The Okçular [Archery] Lodge", Beyoğlu, 20, İstanbul 2013, p. 8-26
 73. "Three Dardanelles Porcelains-Three Stories", Variety Show, İstanbul, 2002, p. 16-21 "Three Dardanelles Porcelains-Three Stories", Variety Show, İstanbul, 2002, p. 16-21
 74. "Tophanei-i Amire", Beyoğlu, 18, İstanbul 2012, p. 18-27 "Tophanei-i Amire", Beyoğlu, 18, İstanbul 2012, p. 18-27
 75. "Turkısh House and City", A Cultural Atlas Of The Turkish World, IV, İstanbul 2002, p. 380-413 "Turkısh House and City", A Cultural Atlas Of The Turkish World, IV, İstanbul 2002, p. 380-413
 76. "Turkish Garden", A Cultural Atlas Of The Turkish World, IV, İstanbul 2002, p. 514-532 "Turkish Garden", A Cultural Atlas Of The Turkish World, IV, İstanbul 2002, p. 514-532
 77. "Türkiye’de Korumanın ve Koruma Kurullarının Değerlendirilmesi", TAÇ Vakfı Yıllığı, II, İstanbul 1994, p. 43-74
 78. "XV ve XVI. Yüzyıllarda Seyreyle Gözüm Eyüp’ü", I. Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler, İstanbul 1997, p. 142-147
 79. "XVI. Yüzyılda İstanbul Şehri", Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı, İstanbul 1988, p. 123-127
 80. "Yapı Üstüne Birkaç Söz", Adalya, I, Antalya 1996, p. iii-iv
 81. "Yeni Yüzyılda Farklı Bir İnsan Tipi, Farklı Bir Mimari, Dekoratif Anlayış", Antik & Dekor, 56, İstanbul 2000, p. 112-113
 82. "Zaman Çirkin Yapıların Üstesinden Gelecek", Ulusoy Travel, 130, İstanbul 2008, p. 120-123
 83. “Bezmiâlem Valide Sultan Mosque”, Beyoğlu, 11, İstanbul 2010, p. 22-33 “Bezmiâlem Valide Sultan Mosque”, Beyoğlu, 11, İstanbul 2010, p. 22-33
 84. “Boğaziçi, Anadolu Yakası”, İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul 2010, p. 256-262
 85. “Boğaziçi, Rumeli Yakası”, İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul 2010, p. 266-270
 86. “İstanbul’da Plânlama Süreci ve Uygulama Hakkında Düşünceler”, Kültürler Başkenti İstanbul, İstanbul 2010, p. 568-579
 87. “Yalılar”, İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul 2010, p. 979-982
 88. Concepts & Projects, KP64 Concepts & Projects, KP64
 89. Eski Eser Binaların Yapımında Yaşanan Bürokratik Zorluklar, 42, İstanbul 2007, p. 54-63
 90. Gelenekten Geleceğe Örf ve Adetlerimiz, İstanbul 2010
 91. Tophane Kılıç Ali Paşa Public Bath, Beyoğlu, 25, İstanbul, 2015, p. 38-51 Tophane Kılıç Ali Paşa Public Bath, Beyoğlu, 25, İstanbul, 2015, p. 38-51
 92. Tophane Palce, Beyoğlu, 22, December 2013, p. 44-53 Tophane Palce, Beyoğlu, 22, December 2013, p. 44-53