Site Design by: Savas Cekic Programming by: Ikipixel

All articles, pictures and designs in this site are M. Sinan Genim's own properties and not permitted to publish or use anywhere. If you get permission from M. Sinan Genim, you can publish or use articles, pictures and designs.

Publications & Papers

Year 1994 Publications & Papers

  1. "Geçmişten Günümüze Karaköy, ‘Cite’den ‘Center’a Fransız Geçidi", Arkitekt, İstanbul 1994, p. 110-111
  2. "Türkiye’de Korumanın ve Koruma Kurullarının Değerlendirilmesi", TAÇ Vakfı Yıllığı, II, İstanbul 1994, p. 43-74
  3. "Kurumlaşma Yolunda Bir Düş", Ulusal Koruma Planlaması Semineri [22-25 November 1984, Yıldız Teknik Üniversitesi], İstanbul 1994
  4. "Bir Toplum için Gelecek Yaratmada Müzelerin Yeri", II. Müzecilik Semineri, Bildiriler [19-23 September 1994, Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı], İstanbul 1994, p. 16-18
  5. "Antalya Kaleiçi’nde Gönül evi…", Vizyon Dekorasyon, 12, İstanbul 1994, p. 36-41
  6. "Anadolu Kulübü", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, I, İstanbul 1994, p. 253-254