Site Design by: Savas Cekic Programming by: Ikipixel

All articles, pictures and designs in this site are M. Sinan Genim's own properties and not permitted to publish or use anywhere. If you get permission from M. Sinan Genim, you can publish or use articles, pictures and designs.

Publications & Papers

Year 1984 Publications & Papers

  1. "Kaybolan İki İstanbul Sarayı: Sarây-ı Atîk-ı Hümâyun ve Üsküdar Sarayı", Milli Saraylar Sempozyumu Bildiri Özetleri [15-17 November 1984], İstanbul 1984, p. 35-36
  2. "İstanbul’da Eski Eser Koruma Çalışmalarının Tarihçesi", Ev & Ofis, 97, İstanbul 1984, p. 52-53
  3. "Said Halim Paşa Yalısı Uygulaması", Mimaride Türk Millî Üslûbu Semineri [11-12 June 1984], İstanbul 1984, p. 119-125
  4. "Nişantaşı’ndan Nişanpaşa’ya", Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İnsan-Sanat-Çevre Sempozyumu, İstanbul 1984
  5. "İkinci Grup Uygulama Örnekleri", Mimarlık, 3-4, İstanbul 1984, p. 31-35